Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Współpraca z NGO w 2014 roku: konsultacje programu - Współpraca z NGO -

Nawigacja

Współpraca z NGO

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Współpraca z NGO w 2014 roku: konsultacje programu

Pierwszy etap konsultacji społecznych na temat zmian w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłosił wojewoda mazowiecki. Propozycje można zgłaszać do 31 sierpnia 2013 r.

Pierwszy etap konsultacji społecznych na temat zmian w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłosił wojewoda mazowiecki. Propozycje można zgłaszać do 31 sierpnia 2013 r.

Program współpracy to dokument określający zakres, formy oraz priorytetowe zadania publiczne, realizowane przez wojewodę i administrację zespoloną razem z organizacjami pozarządowymi. Zgłaszane sugestie pozwolą usprawnić wspólną pracę. Swoje propozycje mogą przesyłać instytucje działające na terenie Mazowsza (NGO oraz organizacje współpracujące z wojewodą i trzecim sektorem). Propozycje należy zgłaszać na adres ngo@mazowieckie.pl do 31 sierpnia 2013 r. Więcej informacji (projekt programu i wzór tabeli ze zmianami) znajduję się na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Metryczka

18.06.2013
Data publikacji 18.06.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry