Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok - Współpraca z NGO -

Nawigacja

Współpraca z NGO

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Zbliża się koniec II-ego etapu konsultacji społecznych programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zbliża się koniec II-ego etapu konsultacji społecznych programu współpracy Wojewody Mazowieckiego w 2012 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z tym do 30 września br. można zgłaszać uwagi, które należy przesłać na adres e-mail: ngo@mazowieckie.pl. 13 października br. natomiast nastąpi publiczne czytanie programu współpracy, podczas którego również będzie można zgłaszać swoje uwagi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Metryczka

29.09.2011
Data publikacji 29.09.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry