Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogloszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i mlodziezy z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2011 roku. - Współpraca z NGO -

Nawigacja

Współpraca z NGO

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogloszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i mlodziezy z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2011 roku.

Na podstawie art. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 234, poz. 1536) dokonuje sie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert, ogloszonego dnia 24 marca 2011 roku na realizacje zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i mlodziezy z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2011 roku, w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji:

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i mlodziezy z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2011 roku - ZOBACZ

Pliki do pobrania

Metryczka

20.05.2011
Data publikacji 20.05.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry