Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Sprawozdanie - Wypoczynek letni 2021 r. - Współpraca z NGO -

Nawigacja

Współpraca z NGO

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sprawozdanie - Wypoczynek letni 2021 r.

Przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdania z realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2021 r. w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego zgodnie z § 8 zawartej umowy.

Metryczka

Data publikacji 27.07.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry