Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”. - Współpraca z NGO -

Nawigacja

Współpraca z NGO

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA ogłasza konkurs na projekty w ramach programu „Polskie dziedzictwo kulturowe za granicą – wolontariat 2019”.

Program wspiera zaangażowanie społeczne w ochronę materialnych elementów polskiego dziedzictwa kulturowego pozostającego poza granicami kraju i obejmuje zarówno obszar historycznej Rzeczypospolitej w jej granicach z 1772 r., jak i działania związane z ochroną i rewaloryzacją spuścizny kulturowej powstałej na emigracji.

O dotacje mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, samorządowe instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie i szkoły artystyczne.

 

Wnioski będzie można składać online poprzez system witkac.pl od 5 do 26 kwietnia 2019 r. do godziny 15:59.

 

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: www.polonika.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 03.04.2019
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały organizatora konkursu
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry