Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkursy ofert Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji - Współpraca z NGO -

Nawigacja

Współpraca z NGO

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkursy ofert Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji

Minister Edukacji Narodowej zachęca organizacje pozarządowe działające w obszarze edukacji do udziału w otwartych konkursach ofert.

 1. Środowiskowy program profilaktyki jako systemowe rozwiązania w środowisku lokalnym ukierunkowane na wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. Uruchamianie lokalnych zasobów instytucjonalnych i ludzkich dla wspierania szkół w prowadzeniu skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych.
  Informacja o konkursie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej

 2. Podniesienie jakości pracy szkół i placówek systemu oświaty w zakresie tworzenia i wdrażania programów wychowawczych i profilaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacjach kryzysów rozwojowych i zagrożeń społecznych w oparciu o długoterminową superwizję podejmowanych działań.
  Informacja o konkursie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej

 3. Organizacja i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i wychowawców Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w celu doskonalenia kompetencji wychowawczych.
  Informacja o konkursie  znajduje sie na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej

   

Metryczka

Data publikacji 19.08.2016
Data modyfikacji 08.09.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry