Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Spotkanie Forum Edukacyjnego - Współpraca z NGO -

Nawigacja

Współpraca z NGO

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Forum Edukacyjnego

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się spotkanie Forum Edukacyjnego, na którym dokonano wyboru nowego Koordynatora Forum, omówiono otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni w 2016 r. oraz zmiany w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Dnia 20 kwietnia 2016 r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie Forum Edukacyjnego, działającego przy Wojewodzie Mazowieckim, w którym uczestniczyli przedstawiciele Wojewody Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego.

Porządek spotkania był następujący:

  1. Wybór nowego Koordynatora Forum Edukacyjnego działającego przy Wojewodzie Mazowieckim;
  2. Omówienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r.;
  3. Omówienie zmian w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży;
  4. Dyskusja, pytania i odpowiedzi

W pierwszej części spotkania dokonano wyboru Koordynatora Forum Edukacyjnego, którym przy 29 głosach za i 2 wstrzymujących się została ponownie Pani Magdalena Szlom – Prezes Zarządu Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA”.

Następnie Przedstawiciele Mazowieckiego Kuratora Oświaty omówili ogłoszony dnia 8 kwietnia br. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2016 r. oraz zmiany w przepisach dotyczących organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, które weszły w życie dnia 1 kwietnia br.

Na koniec spotkania pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie udzielali odpowiedzi na pytania przedstawicieli organizacji pozarządowych, dotyczące omawianych wcześniej zagadnień.

 

Metryczka

Data publikacji 22.04.2016
Data modyfikacji 12.10.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry