Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przetwarzanie informacji niejawnych - Informacje niejawne -

Nawigacja

Informacje niejawne

Przetwarzanie informacji niejawnych

Przetwarzanie informacji niejawnych w formie tradycyjnej odbywa się w Kuratorium zgodnie z poniższymi zasadami:

  • informacje niejawne o klauzuli „Zastrzeżone” są przetwarzane w pomieszczeniu nr 401;
  • informacje niejawne od klauzuli „Poufne” wzwyż są przetwarzane wyłącznie w Kancelarii Tajnej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w obiekcie zlokalizowanym przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie.

Ponadto, przetwarzanie informacji niejawnych do klauzuli „Tajne” włącznie, w formie elektronicznej, możliwe i dopuszczalne jest tylko przy użyciu przeznaczonego do tego stanowiska komputerowego zlokalizowanego w Kancelarii Tajnej MUW, tzw. Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego (BSK).

 

Metryczka

Data publikacji 10.03.2023
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zdzisław Młodziejewski
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Anioł
do góry