Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

E-usługi świadczone przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w ramach projektu "EPWiOD" - E-usługi (EPWiOD) -

Nawigacja

E-usługi (EPWiOD)

E-usługi świadczone przez Kuratorium Oświaty w Warszawie w ramach projektu "EPWiOD"

W wyniku realizacji projektu "EPWiOD" Kuratorium Oświaty w Warszawie wdrożyło na platformie e-PUAP trzy e-usługi.

Za pośrednictwem platformy e-PUAP można skorzystać z następujących e-usług (po kliknięciu na nazwę użytkownik zostanie przekierowany bezpośrenio na platformę e-PUAP):

1. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7);

2. Udzielenie patronatu lub rekomendacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty;

3. Wydawanie wykazów godzin ze szkoły medycznej, zaświadczeń z okresu nauki oraz kserokopii arkusza ocen

Wszystkie wymienione powyżej usługi świadczone są bezpłatnie.

Metryczka

Data publikacji 05.04.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Wróblewska
Osoba udostępniająca informację:
Elżbieta Wróblewska
do góry