Moje skróty

Schowek

Pokaż (6)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Kuratorium

Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi i placówkami oświatowymi znajdującymi się na terenie województwa mazowieckiego.

Obok nadzoru pedagogicznego Mazowiecki Kurator Oświaty realizuje zadania m.in. w zakresie:

  • programów rządowych,
  • obsługi Systemu Informacji Oświatowej,
  • systemowych działań dotyczących wychowania i profilaktyki dzieci i młodzieży,
  • prac związanych z letnim i zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży,
  • promocji zdrowia,
  • spraw związanych z uwierzytelnieniem świadectw, dyplomów, zaświadczeń oraz indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz spraw związanych z uznaniem świadectw uzyskanych za granicą.

Metryczka

Data publikacji 17.02.2015
Data modyfikacji 19.12.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry