Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Kuratorium

W roku szkolnym 2018/2019 nadzorem pedagogicznym Mazowieckiego Kuratora Oświaty objętych jest 6165 szkół i placówek oświatowych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Wśród nich 1806 stanowią szkoły podstawowe, 198 to gimnazja, a 1143 szkoły ponadpodstawowe/ponadgimnazjalne. Ponad 717 tys. uczniów uczęszcza do mazowieckich szkół. Kadra pedagogiczna to 111 tys. nauczycieli.
Mazowiecki Kurator Oświaty obok nadzoru pedagogicznego realizuje zadania m.in. w zakresie:
  • programów rządowych
  • obsługi Systemu Informacji Oświatowej
  • systemowych działań dotyczących wychowania i profilaktyki dzieci i młodzieży
  • prac związanych z letnim i zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży
  • promocji zdrowia
  • spraw związanych z uwierzytelnieniem świadectw, dyplomów,  zaświadczeń oraz indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz spraw związanych z uznaniem świadectw uzyskanych  za granicą

Metryczka

Data publikacji 17.02.2015
Data modyfikacji 14.02.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry