Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Europejski Dzień Prawnika - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Europejski Dzień Prawnika

16.11.2015

W związku z pismem Dyrektora Departamentu Jakości Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani Małgorzaty Szybalskiej z dnia 10 listopada 2015 roku ws. Europejskiego Dnia Prawnika, uprzejmie informujemy:

Krajowa Izba Radców Prawnych pragnie uczcić obchody Europejskiego Dnia Prawnika, prowadząc zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, technikum) w dniu 10 grudnia, czyli w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.

Tegoroczne obchody mają na celu popularyzację dokumentów dotyczących praw i wolności, w tym w szczególności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Rady Europy, a także Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Prawa gwarantowane wymienionymi aktami nie mogą być realizowane w praktyce, jeżeli osoby, których prawa zostały naruszone, nie stosują skutecznych środków ich ochrony. Efektywne korzystanie z tych środków to między innymi prawo każdego obywatela do wolności wypowiedzi, które jest uważane za jedną z najważniejszych swobód obywatelskich (artykuł 10 przywołanej powyżej Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Służy ona zarówno państwu, jak i poszczególnym jednostkom jako sposób na samorealizację i fundament państwa demokratycznego. Zdaniem polskich samorządów prawniczych efektywne korzystanie z prawa do wolności słowa może być realizowane tylko wtedy, gdy obywatele będą systematycznie edukowani w tym obszarze.

Krajowa Izba Radców Prawnych oraz Naczelna Rada Adwokacka zaplanowały przeprowadzenie w dniu 10 grudnia 2015 r. jednodniowego projektu edukacyjnego w formie lekcji realizowanych pro bono przez adwokatów i radców prawnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Tematykę zajęć określa sylabus (w załączeniu) przygotowany przez samorząd radcowski i adwokacki.

Szkoły, które wyrażą chęć uczestniczenia w powyższym projekcie, proszone są o przesłanie zgłoszeń na adres: dzienprawnika2015@qmail.com do 20 listopada 2015 r.

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 16.11.2015
Data modyfikacji 16.11.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Słomczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Słomczyńska
do góry