Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rola i zadania samorządów po zmianach w szkolnictwie - Kalendarium -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rola i zadania samorządów po zmianach w szkolnictwie

05.10.2016

Najważniejsze zadania realizowane przez samorządy oraz przygotowanie szkół do zmian w systemie szkolnictwa były tematem konferencji „Rola i zadania samorządów w zmianach w systemie oświaty”. W spotkaniu z mazowieckimi samorządowcami wzięli udział m.in. Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki oraz Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty.

Konferencja odbyła się 4 października w Auli Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W kontekście reformy systemu szkolnictwa omówione zostały zadania oświatowe realizowane przez samorządy oraz kwestie związane z ich finasowaniem.

Podczas spotkania Kurator Aurelia Michałowska zaprezentowała dane dotyczące stanu oświaty w województwie mazowieckim. Główne zmiany w systemie kształcenia zawodowego zostały omówione przez Teresę Wargocką, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Przykładami dobrych praktyk z uczestnikami konferencji podzielili się: Sławomir Kurpiewski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce („Uwarunkowania organizacyjne szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Siedlce w kontekście reformy ustroju szkolnego”) oraz Cezary Skalski, przewodniczący Zespołu Wsparcia Edukacji Zawodowej w województwie mazowieckim („Zespół Wsparcia Edukacji Zawodowej w województwie mazowieckim”) – powołanego zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Główne cele reformy szkolnictwa to m.in. zmiany w organizacji nadzoru pedagogicznego, podniesienie jakości kształcenia ogólnego i zawodowego, kształtowanie kompetencji absolwentów szkół zawodowych, wydłużenie okresu kształcenia oraz wychowania w jednej szkole i tej samej grupie rówieśniczej. Projekt ustawy zakłada, stopniowe  wygaszanie gimnazjów. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej, a w roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci ukończy gimnazjum. 1 września 2017 roku powstanie branżowa szkoła pierwszego stopnia, w miejsce zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoły branżowe drugiego stopnia zaczną funkcjonować od roku szkolnego 2020/2021. Zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach rozpoczną się od roku szkolnego 2019/2020, a zakończą w roku szkolnym 2023/2024.

 

 • Od lewej: Beata Pawłowska (MEN), Grzegorz Pochopień (MEN), Teresa Wargocka (MEN), Aurelia Michałowska (MKO)
  Od lewej: Beata Pawłowska (MEN), Grzegorz Pochopień (MEN), Teresa Wargocka (MEN), Aurelia Michałowska (MKO)
 • Konferencja dla przedstawicieli samorządów województwa mazowieckiego
  Konferencja dla przedstawicieli samorządów województwa mazowieckiego
 • Od lewej: Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki, Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Stanisław Dziekoński Rektor UKSW
  Od lewej: Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki, Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty, Stanisław Dziekoński Rektor UKSW
 • Teresa Wargocka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
  Teresa Wargocka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
 • Grzegorz Pochopień, zastępca dyrektora Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Grzegorz Pochopień, zastępca dyrektora Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Konferencja dla przedstawicieli samorządów województwa mazowieckiego
  Konferencja dla przedstawicieli samorządów województwa mazowieckiego
 • Konferencja dla przedstawicieli samorządów województwa mazowieckiego
  Konferencja dla przedstawicieli samorządów województwa mazowieckiego
 • Od lewej: Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki, Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty,
  Od lewej: Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki, Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty,
 • Sławomir Kurpiewski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce
  Sławomir Kurpiewski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce
 • Konferencja dla przedstawicieli samorządów województwa mazowieckiego
  Konferencja dla przedstawicieli samorządów województwa mazowieckiego
 • Cezary Skalski, przewodniczący Zespołu Wsparcia Edukacji Zawodowej w województwie mazowieckim
  Cezary Skalski, przewodniczący Zespołu Wsparcia Edukacji Zawodowej w województwie mazowieckim
 • W briefingu prasowym udział wzięli: Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki oraz Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa
  W briefingu prasowym udział wzięli: Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej, Zdzisław Sipiera Wojewoda Mazowiecki oraz Józef Grzegorz Kurek Burmistrz Mszczonowa

Metryczka

Data publikacji 05.10.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry