Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

15-lecie programu „Szkoła Promocji Zdrowia” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

15-lecie programu „Szkoła Promocji Zdrowia”

18 czerwca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 15-lecia programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. W spotkaniu wzięła udział Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

18 czerwca w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 15-lecia programu „Szkoła Promocji Zdrowia”. Spotkanie zostało zorganizowane przez III Liceum Ogólnokształcące im. M. Dąbrowskiej w Płocku i Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. W uroczystości wzięła udział Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

„Realizacja programu zapewnia młodzieży nie tylko rozwój zainteresowań i pasji, ale też wyposaża w wiedzę i umiejętności tak ważne w życiu dorosłym i pozwalające mądrze dokonywać wyborów i dbać o kondycję psycho-fizyczną, co w dzisiejszym świecie jest niezwykle trudne, ale i ważne” – podkreśliła wicekurator oświaty.

Podczas spotkania zaprezentowano rys historyczny programu „Szkoła Promocji Zdrowia” oraz przedstawiono sylwetki osób związanych z realizacją projektu.

Program 'Szkoła Promocji Zdrowia' powstał w 1999 roku z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Jego zasadniczym celem jest promocja zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej. Autorzy programu założyli, że jego realizacja pozwoli upowszechniać wiedzę wśród młodzieży na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtować odpowiedzialność za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, oraz samego siebie i innych ludzi. Młodzież 'Szkoły Promocji Zdrowia' realizując program podejmuje konkretne praktyczne działania na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi, udzielanie pierwszej pomocy), kształtuje umiejętności własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej jego stymulacji.
 

Metryczka

23.06.2014
Data publikacji 23.06.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry