Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Profesjonaliści w służbie obywatelom - konkurs Szefa Służby Cywilnej - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Profesjonaliści w służbie obywatelom - konkurs Szefa Służby Cywilnej

Zakończyła się (14 lutego) pierwsza edycja Konkursu Szefa Służby Cywilnej „Profesjonaliści w służbie obywatelom”, do której przystąpiły 62 urzędy administracji rządowej z całej Polski, w tym Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

Zakończyła się (14 lutego) pierwsza edycja Konkursu Szefa Służby Cywilnej „Profesjonaliści w służbie obywatelom”, do której przystąpiły 62 urzędy administracji rządowej z całej Polski, w tym Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Każda z instytucji była oceniana pod kątem dostępność informacji o usługach urzędu oraz organizacji obsługi klientów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obsługę osób niepełnosprawnych. Urzędy musiały także zaprezentować wdrożone przez siebie dobre praktyki - rozwiązania zorientowane na poprawę jakości obsługi i zwiększenie satysfakcji klientów.

Obok prowadzonych systematycznie badań ankietowych zadowolenia klientów z jakości świadczonych usług, Kuratorium wdraża też rozwiązania usprawniające realizację zadań. Do pierwszej edycji konkursu zgłoszona została opracowana własnymi środkami elektroniczna aplikacja „Ekspert”, która ułatwia realizację awansu zawodowego nauczycieli z terenu województwa  mazowieckiego. Corocznie w Kuratorium przeprowadzanych jest około 1300 postępowań kwalifikacyjnych nauczycieli. 
    
   

I edycja konkursu Szefa Służby Cywilnej „Profesjonaliści w służbie obywatelom” miała za zadanie wyłonić najlepsze rozwiązania poprawiające jakość obsługi klientów, a także promować urzędy, które wyróżniają się dzięki doskonaleniu wypracowanych standardów. W uroczystym podsumowaniu konkursu wziął udział Karol Semik, Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Metryczka

16.02.2014
Data publikacji 16.02.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry