Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 – do konsultacji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt Zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 – do konsultacji

Projekt dotyczy rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         Dyrektorzy
                                                                                                                                                         Szkół Ponadgimnazjalnych
                                                                                                                                                         województwa  mazowieckiego
 
dotyczy: procesu rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny2014/2015
 

                Szanowni Państwo,

ze względu na zbliżający się okres rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych pragnę zauważyć, że przyjmowanie uczniów do klas pierwszych ponadgimnazjalnych szkół publicznych należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Informuję, że ustawa z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) ma na celu dostosowanie systemu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013 r. (K38/12). Ustawa weszła w życie w dniu 18 stycznia 2014 r.
 
Kierując się dbałością o rzetelne przeprowadzenie procesu rekrutacji proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące uregulowania:
 
- Art. 1 pkt 11 wprowadzający do ustawy rozdział 2a, określający zasady przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek, w tym do szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności w tym rozdziale: Art. 20zc ust. 6, 7, 8, 9 określający tryb odwoławczy od decyzji komisji rekrutacyjnej oraz Art. 20zd określający kompetencje dyrektora do przeprowadzenia postępowania uzupełniającego,
 
- Art. 10, 11, 12, 13, 15, 18 ww. ustawy określające zasady postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
 
Proszę o zapoznanie się z projektem zarządzenia (w załączeniu), w związku z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), który stanowi, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznych szkół ponadgimnazjalnych terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określa kurator oświaty.
 
Ewentualne uwagi w sprawie projektu zarządzenia należy przekazać do dnia 10 lutego 2014 roku na adres: aneta.przygoda@kuratorium.waw.pl
 
                                                                                                                                                           Z poważaniem
 
                                                                                                                                                              Katarzyna Góralska
                                                                                                                                                                          /-/
                                                                                                                                                      Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 
 
 
                                                                                                                                            

Pliki do pobrania

Metryczka

23.01.2014
Data publikacji 23.01.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry