Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zainaugurowano Rok Szkoły w Ruchu - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zainaugurowano Rok Szkoły w Ruchu

Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu. Spotkanie inaugurujące projekt otworzył (30 października) Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 


Minister Edukacji Narodowej ogłosiła rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu. Spotkanie inaugurujące projekt otworzył (30 października) Tadeusz Sławecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.  W spotkaniu wzięli udział m.in. przedstawiciele kuratoriów oświaty, w tym Mazowiecki Wicekurator Oświaty Katarzyna Góralska.
  

W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu Ministerstwo Edukacji Narodowej chce zwrócić uwagę między innymi na:

- uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia;

- konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;

- związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem, a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;

- uświadomienie uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;

- podkreślenie roli nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.


Dla realizacji tych działań Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zorganizowało akcję „Ćwiczyć każdy może'. Jest ona skierowana do dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli oraz uczniów. Placówki będą mogły deklarować przystąpienie do akcji i wykonywać zadania związane z aktywnością fizyczną. W ten sposób powstanie mapa Polski pokazująca szkoły i przedszkola w poszczególnych miejscowościach. Zmiany na mapie będzie można śledzić na stronie internetowej Roku Szkoły w Ruchu: www.szkolawruchu.men.gov.pl .


Podczas spotkania zaproszono instytucje i organizacje do Koalicji na rzecz Roku Szkoły w Ruchu. Przystępujący do niej partnerzy zobowiązują się do wspierania działań mających na celu zachęcanie dzieci i młodzieży szkolnej do jak największej aktywności fizycznej w szkole i poza nią oraz kształtowanie wśród uczniów nawyku regularnej aktywności fizycznej. Do Koalicji mogą przystąpić organy służby publicznej, organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Więcej informacji na temat spotkania inaugurującego Rok Szkoły w Ruchu na stronie MEN.

 

 


Pliki do pobrania

Metryczka

30.10.2013
Data publikacji 30.10.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry