Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

5 lat „Radosnej szkoły”: ponad 50 mln zł dla szkół z regionu - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

5 lat „Radosnej szkoły”: ponad 50 mln zł dla szkół z regionu

Prawie 52 mln zł otrzymały szkoły z województwa mazowieckiego w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w latach 2009 – 2013. Ze środków tych zakupiono pomoce dydaktyczne dla 1549 szkół oraz utworzono lub zmodernizowano szkolne place zabaw w 512 placówkach. W 2014 roku zrealizowana zostanie ostatnia edycja programu. Dotychczasową realizację programu podsumowano podczas konferencji prasowej (30 września).

Prawie 52 mln zł otrzymały szkoły z województwa mazowieckiego w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” w latach 2009 – 2013. Ze środków tych zakupiono pomoce dydaktyczne dla 1549 szkół oraz utworzono lub zmodernizowano szkolne place zabaw w 512 placówkach. W 2014 roku zrealizowana zostanie ostatnia edycja programu. Termin składania wniosków do organów prowadzących mija 10 października 2013 r. Ze wsparcia finansowego będą mogły skorzystać także szkoły filialne.

Dotychczasową realizację programu podsumowano podczas konferencji prasowej (30 września) z udziałem Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty Karola Semika oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 25 w Warszawie Tomasza Ziewca.

Uzyskanie dotacji na zakup pomocy dydaktycznych jest możliwe pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego, którym mogą być środki finansowe lub wkład rzeczowy obejmujący przygotowanie sali. Dotacja może wynieść do 6 tys. zł (szkoły „małe” - liczące do 69 uczniów w klasach I-III), lub 12 tys. zł (szkoły „duże” – powyżej 70 uczniów). Pomoce dydaktyczne, m.in. klocki, miękkie piłki, materace, tory przeszkód, a także elementy umożliwiające pokonywanie wysokości i usprawniające koordynację wzrokowo – ruchową, mają za zadanie zaspokoić potrzeby rozwojowe najmłodszych uczniów. Zakupiony sprzęt powinien spełniać też funkcje edukacyjne (m.in. dzięki układankom czy kącikom tematycznym). Sale należy również wyposażyć w elementy pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych) oraz umożliwiające odpoczynek (materace, pufy).

W przypadku urządzenia szkolnego placu zabaw maksymalne dofinansowanie może wynieść 63,8 tys. zł (szkoły „małe”) lub 115,4 tys. zł (szkoły „duże”). Organ prowadzący powinien posiadać wkład własny w wysokości co najmniej 50 proc. wartości przedsięwzięcia. Szkolne place zabaw, wyposażone m.in. w drabinki, drążki, ścianki wspinaczkowe, równoważnie i przeplotnie, mają umożliwić najmłodszym dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w sposób pozwalający na rozładowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego. Powinny być przygotowane do prowadzenia różnych form zajęć ruchowych. Place muszą spełniać wszelkie standardy bezpieczeństwa m.in. dzięki zastosowaniu odpowiedniej nawierzchni pod urządzeniami i właściwemu rozmieszczeniu sprzętu.

Szkoły „duże”, które nie mają terenu na duży plac zabaw, mogą otrzymać do 18 tys. zł na pomoce dydaktyczne do kilku sal oraz do 63,8 tys. zł na utworzenie małego placu.

Wnioski o dofinansowanie w ramach ostatniej edycji programu „Radosna szkoła” dyrektorzy szkół powinni składać do 10 października 2013 r. do organów prowadzących, które do 2 listopada 2013 r. powinny złożyć je do wojewody mazowieckiego. Niezbędne formularze znajdują się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie www.kuratorium.waw.pl. Więcej informacji o programie znajduje się pod adresem www.men.gov.pl (baner „Radosna szkoła”).

W latach 2009 – 2013 z budżetu wojewody mazowieckiego przekazano ponad 13 mln zł na zakup pomocy dydaktycznych. Wsparcie otrzymało 1549 szkół z Mazowsza (ponad 89 proc. z wszystkich uprawnionych). Dotację na utworzenie lub modernizację placów zabaw w kwocie ponad 38,6 mln zł otrzymało 512 placówek (30 proc.). Na realizację ostatniej edycji rząd przeznaczył w skali kraju 216 mln zł.

„Radosna szkoła” to program rządowy, którego celem jest wspieranie organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Jego realizacja zaplanowana została na lata 2009-2014. Program zakłada wsparcie finansowe dla organów prowadzących na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie części kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

W załączeniu prezentacja nt. 'Radosnej szkoły' na Mazowszu.

Pliki do pobrania

Metryczka

30.09.2013
Data publikacji 30.09.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry