Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy udziale Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego 'Sokół' i wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, wielu innych instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych, zainicjowała projekt ogólnopolskiej debaty o edukacji fizycznej w Polsce.

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie przy udziale Stowarzyszenia Turystyczno-Sportowego 'Sokół' i wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki, wielu innych instytucji i organizacji rządowych i pozarządowych, zainicjowała projekt ogólnopolskiej debaty o edukacji fizycznej w Polsce.

Debata o uwarunkowaniach, realiach i wyzwaniach edukacji fizycznej w Polsce, która odbyła się 28 listopada w Auli Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, rozpoczęła szereg cyklicznych spotkań, mających trwać około trzech lat. W inaugurującej debacie uczestniczył Mazowiecki Kurator Oświaty Karol Semik.

Spotkania te mają tworzyć płaszczyznę wymiany myśli, wyników badań, stosowanych rozwiązań edukacyjnych, ale też sprzyjać budowaniu strategii służących rozwojowi edukacji fizycznej na miarę XXI wieku. Mają również uwrażliwić społeczeństwo oraz instytucje publiczne na ten aspekt wychowania i edukacji młodzieży.

Istnieją obiektywne przesłanki wzywające do podjęcia natychmiastowych, a często i fundamentalnych działań powodujących zmianę obecnego statusu i obecnego stanu polskiej edukacji fizycznej. Tymi przesłankami są m.in.:

- rosnąca liczba dzieci otyłych i zagrożonych otyłością, niepodejmujących żadnej aktywności fizycznej, zagrożonych przez to w kolejnych latach życia całym szeregiem chorób cywilizacyjnych,

- narastające zjawisko długookresowych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego, w którym znaczącą, negatywną rolę odgrywają niektórzy rodzice i lekarze,

- identyfikowanie w wielu przypadkach edukacji fizycznej ze sportem dzieci i młodzieży, powodujące rezygnowanie z aktywności fizycznej dzieci mniej sprawnych i mniej utalentowanych.

Edukacja fizyczna jest istotnym ogniwem przygotowania młodych Polaków do dorosłego życia. To ważny składnik społecznego wpływu na zdrowie, rozwój psychofizyczny oraz kondycję fizyczną polskich dzieci i młodzieży, a także znaczący element kształtowania zdrowia przyszłych pokoleń polskiego społeczeństwa.
 

Metryczka

28.11.2012
Data publikacji 28.11.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Deluga
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry