Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Narkotyki? Mnie to nie bierze! - spotkanie z młodzieżą - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narkotyki? Mnie to nie bierze! - spotkanie z młodzieżą

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Stowarzyszenie MONAR zorganizowały 8 czerwca przedwakacyjną antynarkotykową debatę w warszawskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego. Młodzież miała okazję podyskutować na temat uzależnień oraz wakacyjnych zagrożeń z terapeutami i specjalistami od profilaktyki.

Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Stowarzyszenie MONAR zorganizowały 8 czerwca przedwakacyjną antynarkotykową debatę w warszawskim Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Batorego. Młodzież miała okazję podyskutować na temat uzależnień oraz wakacyjnych zagrożeń z terapeutami i specjalistami od profilaktyki.

Najnowsze badania dotyczące używania narkotyków przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zawodówek) pochodzą z 2010 r. W raporcie CBOS „Młodzież 2010” czytamy, że 16 proc. ankietowanych zadeklarowało kontakt z narkotykami w ciągu ostatniego roku. - Czy nam się to podoba, czy nie, faktem jest, że narkotyki są dziś łatwiej dostępne, niż jeszcze 20 lat temu, kiedy o problemie narkomanii zaczynało się głośno mówić. Dziś młodzież na własną rękę szuka informacji na ten temat, dlatego to bardzo ważne, aby antynarkotykowy przekaz kierować do młodych ludzi w sposób nowoczesny i profesjonalny. Szkoła jest do tego doskonałym miejscem. Cieszymy się, że Mazowiecki Kurator Oświaty i dyrekcja Liceum im. Batorego rozumieją wagę problemu – podkreśla Jolanta Łazuga-Koczurowska, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR, które prowadzi w całej Polsce poradnie i ośrodki terapii dla osób uzależnionych od narkotyków.

Przedwakacyjny alert

Zdaniem fachowców wakacje to okres, w którym młodzi ludzie są szczególnie narażeni na kontakt z narkotykami. - Okoliczności, w jakich dochodzi często do inicjacji narkotykowej to spotkania towarzyskie, grupowe wyjazdy, wycieczki, obozy. W wakacje młodzież ma dużo swobody, wyjeżdża, nie wraca na noc do domu. To oderwanie od domu, a także wpływ grupy rówieśników, mogą sprawić, że dziecko zechce „zaszaleć”. Można przyjąć, że jeśli w takiej grupie padnie propozycja, żeby spróbować alkoholu, czy narkotyków, to spory procent młodych ludzi odpowie na taką propozycję pozytywnie – zauważa Tomasz Harasimowicz, terapeuta, kierownik Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Warszawie. Jak dodaje ekspert, szczególnie ważny dla profilaktyki antynarkotykowej jest dobry kontakt rodziców z dziećmi. Szkoła nie zastąpi rodziców w ich wychowawczej misji, jednak spotkania z fachowcami zajmującymi się problematyką uzależnień mogą pomóc młodym ludziom właściwie ocenić ryzyko, związane z wyborami, jakie często towarzyszą wakacyjnym wyjazdom. – Chcemy, aby podobne spotkania były organizowane także w innych placówkach, do czego będziemy namawiać szkoły – deklaruje Katarzyna Góralska Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Dobry kierunek

Podczas debaty w „Batorym” rozmawiano m.in. o zdrowotnych i prawnych konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych. Konkluzja była jednoznaczna: nie ma nieszkodliwych narkotyków. I chociaż statystyki wciąż każą traktować narkotykowe zagrożenie poważnie, to są również sygnały napawające nadzieją.
Według prowadzonych od 1994 r. badań, w ostatnim czasie (od 2008 r.) spada liczba uczniów, którzy zetknęli się z propozycją zakupu narkotyków, coraz mniejszy odsetek ankietowanych odpowiada też twierdząco na pytanie, czy w ich szkole można kupić narkotyki. Oba wskaźniki rosły od połowy lat 90. aby osiągnąć najwyższy, niepokojący pułap, w 2003 r. Dane z ubiegłego roku pozwalają stwierdzić, że choć dostępności narkotyków nie można bagatelizować, to jednak wzrost został zahamowany i obecnie obserwujemy tendencję spadkową. W 2010 r. otrzymanie propozycji kupna narkotyków deklarowała ponad jedna trzecia ankietowanych (33 proc.), a o dostępności narkotyków w ich szkole przekonanych było 9 proc. pytanych o nią uczniów. Jednocześnie z 32 do 47 proc. wzrosła liczba młodych ludzi, którzy odpowiadają przecząco na pytanie, czy wśród ich koleżanek
i kolegów jest ktoś, kto zażywa narkotyki (wszystkie dane pochodzą z raportu CBOS „Młodzież 2010”).
 

Metryczka

08.06.2011
Data publikacji 08.06.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Deluga
do góry