Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program badawczy ESPAD - informacja dla dyrektorów szkół województwa mazowieckiego. - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program badawczy ESPAD - informacja dla dyrektorów szkół województwa mazowieckiego.

W załączeniu lista szkół w województwie mazowieckim objętych badaniem oraz list Pani Krystyny Szumilas Ministra Edukacji Narodowej skierowany do dyrektorów szkół.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia przystępuje do badania ankietowego na temat używania przez młodzież szkolną substancji psychoaktywnych.

W maju Instytut Psychiatrii i Neurologii przeprowadził losowanie uczestników badań spośród klas trzecich gimnazjów oraz klas drugich.

Obecnie badanie ankietowe stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD zainicjowanego w 1995r. przez Grupę Pompidou działającą w ramach Rady Europy. W programie badawczym uczestniczy blisko 40 krajów europejskich. We wszystkich tych krajach badanie prowadzone są w tym samym czasie, według wystandaryzowanej metody. Umożliwia to dokonywanie porównań międzynarodowych, a tym samym śledzenie trendów w Polsce na tle trendów w innych krajach jak i w skali kontynentu.

Realizacja badania w 2011 roku jest przewidziana w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Stanowi również ważnych element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości na potrzeby Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków, wyniki z badań ESPAD są bowiem przekazywane do tych instytucji na potrzeby monitorowania problemu narkotyków w Europie i w skali światowej.

W załączeniu lista szkół w województwie mazowieckim objętych badaniem
oraz list Pani Krystyny Szumilas Ministra Edukacji Narodowej skierowany do dyrektorów szkół.


Metryczka

01.06.2011
Data publikacji 01.06.2011
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przemysław Ogonowski
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry