Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt badawczy „Bilans kapitału ludzkiego” - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt badawczy „Bilans kapitału ludzkiego”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje projekt badawczy „Bilans kapitału ludzkiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Warszawa, 20 września 2010r
                                                                                 
 
                                                                         Państwo
                                                     Dyrektorzy Szkół ponadgimnazjalnych                               
       województwa mazowieckiego
                       
 
 
 
 
Szanowni Państwo,
 
                            uprzejmie informuję, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim realizuje obecnie projekt badawczy „Bilans kapitału ludzkiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu jest wsparcie urzędów centralnych w tworzeniu jasnego, kompleksowego wsparcia w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego. Wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie wyników badania będą wykorzystywane przez PARP i inne zainteresowane instytucje (np.: MRR, MPiPS, MEN) do planowania działań w zakresie dostosowania kwalifikacji pracowników do potrzeb rynku pracy, w tym dostosowania systemu edukacji do zmieniającej się sytuacji. Aby to osiągnąć konieczne jest poznanie potrzeb i planów rozwojowych obecnych i przyszłych pracowników przedsiębiorstw, rozpoznanie uwarunkowań, w jakich działają przedsiębiorcy oraz zakres pomocy, na jaki liczyć mogą ze strony systemu edukacji i instytucji rynku pracy. Realizację usługi badawczej wykona firma MillwardBrown SMG/KRC. W drodze losowania wybrano szkoły ponadgimnazjalne z województwa mazowieckiego
( załącznik zawiera pełną listę wylosowanych szkół). Badanie uczniów będzie polegało na zebraniu ich opinii na temat funkcjonowania rynku pracy, poznaniu ich planów dotyczących dalszego rozwoju zawodowego (kontynuacji nauki na wyższym poziomie, podjęcia pracy, rozpoczęcia działalności gospodarczej) oraz planów migracyjnych. Realizacja badania zaplanowana jest na wrzesień oraz październik br. Badanie będzie miało charakter ankiety audytoryjnej przeprowadzonej w trakcie godziny wychowawczej pod nadzorem wychowawcy klasy przez przeszkolonych ankieterów firmy MillwardBrown SMG/KRC.

Proszę o umożliwienie sprawnego przeprowadzenia ww. badania w Państwa szkole.
 
 
                            Z poważaniem


Mazowiecki Wicekurator Oświaty
     /-/
Katarzyna Góralska  

Pliki do pobrania

Metryczka

21.09.2010
Data publikacji 21.09.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Beata Leszczyńska
Osoba udostępniająca informację:
Maria Adamczyk
do góry