Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży

Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży szkolnej były jednym z tematów poruszanych podczas ostatniego kolegium służb Wojewody Mazowieckiego (30 czerwca).

W roku 2009  poradnie psychologiczno – pedagogiczne w województwie mazowieckim przyjęły ponad 1600 zgłoszeń zaburzeń lękowych i depresyjnych wśród dzieci i młodzieży. Poradnie odnotowały także ponad 180 przypadków anoreksji i ponad 40 przypadków bulimii dotyczących uczniów (są to tylko sytuacje zgłoszone, nie odzwierciedlające skali zjawiska).
 
Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży szkolnej były jednym z tematów poruszanych podczas ostatniego kolegium służb Wojewody Mazowieckiego (30 czerwca). Najważniejsze jest prowadzenie długofalowych działań eliminujących czynniki ryzyka: środowiskowe, rodzinne i indywidualne  oraz  współpraca  ze specjalistami – mówił Karol Semik Mazowiecki Kurator Oświaty. Do skutecznych czynników chroniących młodzież przed zaburzeniami należą przede wszystkim dobre relacje z rodzicami, rówieśnikami oraz zaangażowanie uczniów w dodatkowe zajęcia.
 
Objawy depresji u dzieci i młodzieży na poziomie zachowania:
 • Bóle ciała, głowy
 • Zaburzenia łaknienia
 • Zaburzenia snu – bezsenność lub nadmierna senność
 • Ciągłe zmęczenie
 • Fobie szkolne
 • Ociężałość, apatia lub drażliwość, napady wściekłości, dewastacja, złośliwość wobec otoczenia
 • Brak zainteresowania otoczeniem, życiem, ucieczka w świat fantazji, autoerotyzm, odurzanie się
 • Zachowania prowokacyjne, prowokacyjny ubiór
 • Samookaleczenie się, próby samobójcze, samobójstwa dokonane. 
Objawy anoreksji: utrata masy ciała powyżej 15 procent w stosunku do masy należnej dla wieku i wzrostu, nasilony lęk przed zwiększeniem masy ciała (może doprowadzić do śmierci),  przesadny wpływ wagi i wymiarów ciała na samoocenę albo negacja znaczenia aktualnie niskiej wagi ciała.
 
BMI = [masa ciała (kg)] / [wzrost (m)]2:
 • <12 - zagrożenie życia
 • 12,1- 15 – wygłodzenie
 • 15,1 - 17,4 – wychudzenie
 • 17,5 - 18,5 – niedowaga
 • 18,5 – 24,9 – wartość prawidłowa
 
Objawy bulimii: to powtarzające się epizody gwałtownego objadania się oraz nawracające nieprawidłowe wzorce zachowań kompensacyjnych służących zapobieganiu przyrostowi masy ciała.

Metryczka

30.06.2010
Data publikacji 30.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry