Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs na kandydatów na liderów zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na kandydatów na liderów zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Minister Edukacji Narodowej ogłasza dodatkowy nabór na szkolenia liderów na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi organizowane w terminach: 24-27 czerwca i 1-4 lipca 2010 r. Oferty należy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia: 21 czerwca 2010 r. do godz. 16.00, w przypadku szkolenia w dniach 24-27 czerwca 2010 r. i do 25 czerwca 2010 r. do godz. 16.00, w przypadku szkolenia w dniach 1-4 lipca 2010 r.

Warszawa,  22  czerwca 2010 r.
KO.WKS.II.JK.0711-30/10
 
                                                                       Starostowie,
Prezydenci,
Burmistrzowie,
Dyrektorzy,
nauczyciele szkół województwa mazowieckiego
 
dotyczy: powoływania liderów zmian w realizacji zadań na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Szanowni Państwo,
 
Pragnę zwrócić uwagę, że w związku z prośbami nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, dotyczącymi możliwości wzięcia udziału w konkursie na kandydatów na liderów zmian organizowanym w ramach projektu systemowego Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Minister Edukacji Narodowej ogłasza dodatkowy nabór na szkolenia liderów zmian organizowane w terminach 24-27 czerwca i 1-4 lipca 2010 r.
Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach w celu upowszechniania zmian w ww. zakresie.
 
Podkreślam, że mając na uwadze twórcze i aktywne wdrażanie istotnych zmian na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w obszarze poradnictwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy  wnikliwie zapoznać się z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w celu pełnego przygotowania się przez szkoły i wszystkich zainteresowanych wprowadzaniem zmian.
Osoby, które się zgłoszą będą uczestniczyć w realizacji projektu: „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, przybliżą nauczycielom model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wyposażą ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoznawania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Zadaniem liderów zmian będzie również profesjonalne przekazanie kadrze pedagogicznej szkół i placówek w Polsce na spotkaniach konsultacyjno-informacyjnych, wyczerpujących informacji dotyczących poprawy jakości systemu kształcenia i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz możliwości zapewnienia dziecku/uczniowi wsparcia i zindywidualizowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej jego środowiska nauczania i wychowania.  
W każdym powiecie zostanie wybrany lider zmian (jeden lub dwóch),  któremu Minister Edukacji Narodowej zleci wykonanie ww. zadań realizowanych w projekcie: „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Po starannym przygotowaniu liderzy zmian, będą mogli na swoim terenie prowadzić także działania promujące podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczestnicy szkoleń otrzymają wydane przez MEN certyfikaty, potwierdzające ich kompetencje.
Zachęcam Państwa do zaangażowania się i pełnego uczestnictwa
w planowanym do realizacji projekcie, o którym więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 


                                                                                                   Mazowiecki Wicekurator Oświaty
                                                                                                                           /-/
                                                                                                             Mariusz Dobijański

Pliki do pobrania

Metryczka

22.06.2010
Data publikacji 22.06.2010
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Violetta Pulwarska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Kulmatycki
do góry