Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Jak pomóc uczniom wrócić do nauczania stacjonarnego w szkole” - poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Jak pomóc uczniom wrócić do nauczania stacjonarnego w szkole” - poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Publikacja została przygotowana w ramach programu „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”. Poradnik zawiera wskazówki i informacje dotyczące wsparcia psychologicznego, przydatne w codziennej pracy z uczniami po powrocie do nauki stacjonarnej w szkołach.

Głównym celem poradnika jest wyposażenie nauczycieli w narzędzie do trafnej diagnozy, pozwalającej zapewnić bezpieczeństwo uczniom. Może on stanowić wsparcie w rozpoznaniu niepokojących sygnałów, wysyłanych przez uczniów oraz w rozwiązywaniu trudności pojawiąjących się w procesie reintegracji klas.

Program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość” realizowany jest przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK - Państwowym Instytutem Badawczym, Komendą Stołecznej Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, konsultantami wojewódzkimi ds. psychiatrii i psychologii klinicznej, ekspertami Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

W ramach projektu w okresie styczeń - marzec 2021 r. przygotowano cykl webinariów z ekspertami, ktore były skierowane do nauczycieli i rodziców uczniów. Więcej informacji o programie tutaj.

Metryczka

Data publikacji 12.05.2021
Data modyfikacji 08.07.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry