Moje skróty

Schowek

Pokaż (16)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość” - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”

Wsparcie potrzeb emocjonalnych i psychicznych dzieci oraz młodzieży, wspomaganie w nauce, bezpieczeństwo w sieci, ochrona danych osobowych to tematyka webinariów, które ruszają już 21 stycznia. Program ma na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy przydatnej w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Zapraszamy do udziału.

Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, konsultantami wojewódzkimi ds. psychiatrii i psychologii klinicznej, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”. Kierowany jest on do rodziców i nauczycieli. Celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w nauce w czasie zdalnej edukacji.

- Nauka zdalna jest wyzwaniem nie tylko dla uczniów, ale również dla nauczycieli i rodziców. Dzieci pozbawione kontaktu ze swoimi rówieśnikami w szkole przeniosły swoją aktywność do internetu. Pedagodzy i opiekunowie powinni stworzyć dla nich bezpieczną wirtualną przestrzeń, która pozwoli im utrzymać relację z przyjaciółmi, ale również pomoże w nauce oraz pozwoli zapobiec zagrożeniom, które niesie ze sobą korzystanie z internetu – przekonuje Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

- Proponowany cykl webinariów dla rodziców i nauczycieli wynika z uwag i wniosków, które zebraliśmy podczas monitoringu kształcenia na odległość w mazowieckich szkołach. Widzimy przede wszystkim potrzebę wsparcia potrzeb emocjonalnych i psychicznych dzieci oraz młodzieży. Od tego też zaczynamy nasze spotkania. Kolejne webinaria poświęcamy m.in. wspomaganiu w nauce, bezpieczeństwu w sieci, ochronie danych osobowych. – informuje Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Realizacja programu odbędzie się w cyklu webinarów w formie online w okresie styczeń – marzec 2021 r. Cykl spotkań będzie się składał z 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska szkolnego/edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie. Spotkania online zostaną poprzedzone rozpoznaniem potrzeb adresatów, którego celem będzie zebranie pytań i zagadnień we wskazanym obszarze tematycznym. Pozwoli to na doprecyzowanie zakresu tematycznego oraz zbudowanie programu spotkań zgodnie z oczekiwaniami odbiorców. Webinary są zaplanowane na godzinę 18.00 dla rodziców oraz na godzinę 14.00 dla nauczycieli. Spotkania zostaną zrealizowane na kanale YouTube (wcześniej nagrane w uzgodnionym z ekspertami terminie). Rekrutacja oraz komunikacja organizacyjna z uczestnikami będzie się odbywać poprzez dyrektorów szkół.

Każdy zainteresowany będzie mógł też śledzić webinarium on - line.

Link do spotkania w dniu 21 stycznia https://youtu.be/NaYgDCOaIi4

Link do spotkania w dniu 11 lutego https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ

Link do spotkania w dniu 25 lutego https://youtu.be/R544mFsClqk

Link do spotkania w dniu 4 marca https://youtu.be/Dtis9RJc6vg

Link do spotkania w dniu 11 marca https://youtu.be/Kr_nsHjE7Rc

Link do spotkania w dniu 25 marca https://youtu.be/6WzCaHCKRCQ

 

Webinary adresowane do rodziców (czas trwania ok. 40 min.)
lp. Tematyka webinarów Termin emisji
1. Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii. 

21.01.2021r.
godz.18.00

2. Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online. 

11.02.2021r.
godz.18.00

3.  Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?  

25.02.2021r.
godz.18.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webinary adresowane do kadry pedagogicznej (czas trwania ok. 60 min.)
lp. Tematyka webinarów Termin emisji
4. Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować? 

04.03.2021r.
godz.14.00

5. Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.

11.03.2021r.
godz.14.00

6. Organizacja procesu wspomagania  ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii.  

25.03.2021r.
godz.14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach projektu przygotowany został poradnik dla dyrektorów, nauczycieli i rodziców pomocny w rozwiązywaniu problemów, które mogą wystąpić po powrocie ucznia z nauki zdalnej do klasy szkolnej. Publikacja pomoże w rozpoznaniu niepokojących sygnałów, wysyłanych przez uczniów i stanowi wsparcie w rozwiązywaniu potencjalnych trudności. Celem jest wyposażenie nauczycieli i opiekunów w narzędzie do trafnej diagnozy, tak aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku.

Metryczka

Data publikacji 19.01.2021
Data modyfikacji 30.03.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry