Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Informacja dotycząca przeprowadzania w styczniu 2021 r. egzaminów: potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz ósmoklasisty dla dorosłych - Aktualności -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Informacja dotycząca przeprowadzania w styczniu 2021 r. egzaminów: potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz ósmoklasisty dla dorosłych

Uprzejmie informujemy, że osoby do 16 roku życia, które udają się do szkół lub placówek lub do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, a w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – także do miejsca realizacji tej nauki albo powracających do miejsca zamieszkania, nie obejmuje zakaz samodzielnego przemieszczania się od poniedziałku do piątku pomiędzy godziną 8:00 a 16:00.

Jednocześnie informujemy, że dyrektorom szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników, szkół policealnych oraz szkół podstawowych dla dorosłych) zostały już wysłane poniższe załączniki.

Metryczka

Data publikacji 22.12.2020
Data modyfikacji 23.06.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bogusław Fidelus
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry