Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Programy zdrowotne dla dzieci województwa mazowieckiego prowadzone przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej - Aktualności -

Nawigacja

Programy zdrowotne dla dzieci województwa mazowieckiego prowadzone przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

11.12.2019

Programy zdrowotne dla dzieci województwa mazowieckiego prowadzone przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

 

 

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej realizuje programy zdrowotne dla dzieci, u których występuje problem otyłości oraz dla dzieci z wadami kręgosłupa.

 

Programy są skierowane dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych, w wieku od 6 do 12 lat, uczęszczających do placówek oświatowych położonych na terenie województwa mazowieckiego.

 

Programami zostaną objęci również rodzice/opiekunowie dzieci, personel oświaty, personel ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz pracownicy medyczni POZ.

 

Realizacja programów obejmuje: badania lekarskie, zajęcia ruchowe dla dzieci 2 x w tygodniu przez 3 miesiące, porady dietetyczne, warsztaty edukacyjne dla dzieci - uczestników projektu oraz działania informacyjno-edukacyjne dla rodziców/opiekunów dzieci i dla personelu medycznego POZ.

 

Zajęcia będą się odbywały w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej przy ul. Żwirki i Wigury 63 A w Warszawie.

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

 

Do programu nie mogą zostać zakwalifikowane dzieci, które w momencie aplikowania do programu korzystają ze zbieżnych świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub biorą bądź brały udział w podobnym projekcie realizowanym przez inne podmioty, finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, np. w programie: „Regionalny program zdrowotny w zakresie chorób kręgosłupa i otyłości wśród dzieci z województwa mazowieckiego”.

 

Więcej informacji o programie oraz o warunkach kwalifikacji do programu zawierają załączniki.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 11.12.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Fajkowska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry