Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt Szkoła 6.0 - współpraca pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt Szkoła 6.0 - współpraca pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi

logo MKO
Warszawa, 17 września 2019 r.
 

Dyrektorzy
Szkół i placówek 
województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” realizuje projekt Szkoła 6.0,  tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi.

Celem tej współpracy jest wzajemny rozwój placówek oświatowych, podniesienie jakości nauczania i popularyzowanie wiedzy o Polsce, języku, kulturze i historii poza granicami kraju, a w społeczeństwie polskim wiedzy o działaniach i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą.

Do projektu mogą przystąpić wszystkie szkoły i przedszkola polonijne i z polskim językiem nauczania, działające w obcych systemach edukacyjnych oraz polskie placówki oświatowe wszystkich typów działające na terenie Polski.

Mając na uwadze szczególne znaczenie projektu Szkoła 6.0 zachęcam Państwa aktywnego udziału w przedsięwzięciu i nawiązania współpracy ze szkołami polonijnymi.

W załączeniu przekazuję regulamin projektu.  Dodatkowe informacje są także dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/ oraz stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie (www.kuratorium.waw.pl).

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

Data publikacji 17.09.2019
Data modyfikacji 18.09.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Anna Majewska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry