Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konferencja "Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej" - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja "Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej"

01.03.2019

28 lutego odbyła się konferencja "Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej", która miała miejsce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Inicjatorem przedsięwzięcia skierowanego do dyrektorów szkół, nauczycieli , rodziców była Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty.

Głównymi założeniami konferencji było omówienie zagadnień dotyczących komunikacji w różnych aspektach życia, z uwzględnieniem zapobiegania przemocy i agresji. Omówiono m.in. typologię związaną z mową nienawiści w Internecie oraz przestępstw motywowanych nienawiścią; wskazano propozycje profilaktyczne oraz edukacyjne na rzecz ograniczenia przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży oraz przedstawiono konsekwencje prawne wynikające z w/w zagadnień.  

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Do uczestnictwa w konferencji zaproszono również przedstawicieli Pracowni Dydaktyki Cyfrowej, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

W załączeniu są dostępne materiały pokonferencyjne.

  • Konferencja "Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej"
    Konferencja "Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej"
  • Konferencja "Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej"
    Konferencja "Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej"

Metryczka

Data publikacji 01.03.2019
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Ważyńska
Osoba udostępniająca informację:
Anna Majewska
do góry