Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - Aktualności -

Nawigacja

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wyposażenie, remont stołówki lub jadalni w publicznych szkołach podstawowych – między innymi na te działania przeznaczone są pieniądze w ramach Wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Rada Ministrów przyjęła w dniu 12 lutego 2019 r. rozporządzenie w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Organy prowadzące szkoły muszą złożyć wnioski o dofinansowanie do wojewody w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach modułu 3 Programu „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,

2) wsparcie w zakresie adaptacji, poprawy standardów i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.

Ile wynosi dofinansowanie?

Maksymalna kwota wsparcia finansowego wynosi:

  • 80 tys. zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują lub stworzenie nowych stołówek;
  • 25 tys. zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Organ prowadzący zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym.

Więcej informacji dotyczących Programu na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Posiłek w szkole i w domu - ogłoszenie wyników naboru wniosków 2019 r.

Sprawozdanie finansowe z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 r.

Zbiorcze sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 r.

Metryczka

Data publikacji 05.02.2019
Data modyfikacji 13.02.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry