Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zbiorcze sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 r. - Aktualności -

Nawigacja

Zbiorcze sprawozdanie z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w 2019 r.

Przypominamy o obowiązku złożenia do dnia 31 marca 2020 r. zbiorczego sprawozdania z realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Warszawa, 12 lutego 2020 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
IPR. 531.3.1.2020.JW.

Organy prowadzące 
realizujące w 2019 r.
rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz.U. poz. 267), organy prowadzące, którym udzielono w 2019 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia zbiorczego sprawozdania z realizacji zadania do dnia 31 marca 2020 roku (liczy się data wpływu).

Z uwagi na bardzo krótki termin przeznaczony na dokonanie oceny efektów realizacji zadania w skali województwa, uprzejmie proszę, aby sprawozdania wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Warszawie niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji od szkół objętych wsparciem finansowym.

Sprawozdanie przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać na adres:

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32

00-024 Warszawa

z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji zadania „Posiłek w szkole i w domu”.

W przypadku pytań, informacji udzielają:

  • z zakresu spraw merytorycznych: p. Joanna Woźnicka-Wąsek, tel. 22 551 24 00 w. 5112,
  • z zakresu spraw finansowych: p. Anna Balcer tel. 22 551 24 00 w. 3104.

W załączeniu wzory sprawozdań, przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

  1. Sprawozdanie szkoły do organu prowadzącego.
  2. Sprawozdanie organu prowadzącego do Wojewody.

Z poważaniem,

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
/-/
Krzysztof Wiśniewski

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.02.2020
Data modyfikacji 17.03.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry