Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

„Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana" - debata oświatowa w Radomiu - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana" - debata oświatowa w Radomiu

29.04.2016

28 kwietnia w Publicznym Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu odbyła się debata oświatowa, dotycząca szeroko pojętego wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego. Inicjatorem spotkania była Aurelia Michałowska – Mazowiecki Kurator Oświaty.

 W swojej wypowiedzi Pani Kurator zachęcała zebranych do dyskusji oraz podejmowania działań w celu wypracowania nowych rozwiązań w ramach wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru, służących szeroko pojętemu dobru uczniów oraz doskonaleniu pracy szkół i placówek oświatowych.

W spotkaniu wzięło udział 97 osób, wśród nich dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, wizytatorzy oraz telewizja lokalna DAMI i radio PLUS.

Zaproszeniem do refleksji było wystąpienie Barbary Jaśniewicz - starszego wizytatora  Kuratorium Oświaty w Warszawie, która przedstawiła szczegółową diagnozę obecnego stanu wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru, wskazała na potrzebę wprowadzania zmian, doskonalenia organizacji nadzoru, w tym: odpowiedniego planowania, opracowania  odpowiednich narzędzi, świadomego stosowania metodologii, profesjonalnego i merytorycznego przygotowania pracowników.

Następnie odbyła się dyskusja prowadzona przez dwóch moderatorów: Grażynę Nogalską (w części dotyczącej nadzoru zewnętrznego) oraz Tomasza Gogacza (w części dotyczącej nadzoru wewnętrznego).  W trakcie dyskusji przedstawiono wiele propozycji zmian w nadzorze pedagogicznym, m.in.:

 •  wzmocnienie roli kuratoriów oraz rozwój pod ich kierunkiem –oprócz nadzoru – doradztwa metodycznego,
 • merytoryczne wsparcie dyrektorów szkół,
 • skonkretyzowanie wymagań w stosunku do dyrektorów i zewnętrznego nadzoru,
 • wprowadzenie rejonu wizytacyjnego,
 • umocnienie roli wizytatorów w systemie nadzoru,
 • powołanie stałej komisji Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, której zadaniem będzie wypracowanie jednolitego i spójnego modelu polskiej oświaty (od przedszkola po studia doktoranckie),
 • odejście od potrzeby dokumentowania wielu działań podejmowanych przez szkołę,
 • wprowadzenie mentorów w szkole (doświadczonych nauczycieli, którzy za zadanie mają doskonalić nauczycieli podejmujących pracę w szkole),
 •  zmiana metod i form przeprowadzania ewaluacji zewnętrznej,
 • opracowanie odpowiednich narzędzi ewaluacyjnych dostosowanych do konkretnej szkoły czy placówki oświatowej,
 • opiniowanie arkuszy organizacyjnych szkół przez organ nadzoru,
 • wydłużenie czasu kontroli w zależności od problemu,
 • większy udział organu nadzoru w pracach komisji konkursowej na dyrektora szkoły (po trzech przedstawicieli z organu prowadzącego i organu nadzoru),
 • dokonywanie oceny pracy dyrektora szkoły przez nadzór pedagogiczny.

            Spotkania tego typu odbyły się również w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz pozostałych delegaturach. 

 • „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana" - debata oświatowa w Radomiu (fot.archiwum Publicznego Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu)
  „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana" - debata oświatowa w Radomiu (fot.archiwum Publicznego Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu)
 • „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana" - debata oświatowa w Radomiu (fot.archiwum Publicznego Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu)
  „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana" - debata oświatowa w Radomiu (fot.archiwum Publicznego Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu)
 • „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana" - debata oświatowa w Radomiu (fot.archiwum Publicznego Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu)
  „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana" - debata oświatowa w Radomiu (fot.archiwum Publicznego Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu)
 • „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana" - debata oświatowa w Radomiu (fot.archiwum Publicznego Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu)
  „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra zmiana" - debata oświatowa w Radomiu (fot.archiwum Publicznego Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu)

Metryczka

Data publikacji 29.04.2016
Data modyfikacji 12.09.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Jaśniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry