Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Uzależnianie od urządzeń elektronicznych - Edukacja włączająca -

Nawigacja

Edukacja włączająca

Uzależnianie od urządzeń elektronicznych

12.09.2019

Korzystanie przez dzieci i młodzież z nielegalnych lub szkodliwych treści zamieszczanych w Internecie doczekało się ciekawych opracowań. Wyniki analiz ekspertów zajmujących się powyższą problematyką ukazują skalę zagrożeń, jakie niesie ze sobą pozostawienie dzieci i młodzieży bez odpowiedniego wsparcia i nauki odpowiedzialnego korzystania z zasobów Internetu.

Zamieszczone poniżej materiały powstały w celu wsparcia rodziców oraz nauczycieli i specjalistów prowadzących oddziaływania profilaktyczne i terapeutyczne wobec dzieci i młodzieży w związku z szeroką dostępnością do Internetu.

 

Metryczka

Data publikacji 12.09.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Woroniecka-Borowska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry