Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Materiały ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego - Edukacja włączająca -

Nawigacja

Edukacja włączająca

Materiały ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego

Materiały MEN i ORE.

Materiały ze spotkania informacyjno – konsultacyjnego zorganizowanego dla wizytatorów ds. kształcenia specjalnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji w październiku 2017 r.:

  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
  • kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
  • dokumentowanie, monitorowanie i ewaluacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • odpowiedzi na pytania z zakresu prawa oświatowego,
  • reforma edukacji,
  • kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkole ogólnodostępnej.

 

Metryczka

Data publikacji 31.08.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Woroniecka-Borowska
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry