Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych - Szkoły promujące zdrowie -

Nawigacja

Szkoły promujące zdrowie

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowało pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczący chorób zakaźnych oraz informację dla dyrektorów o organizacji „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych”.

Akcja będzie dla szkół okazją, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przeprowadzić kampanię propagującą korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki. Celem inicjatywy jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami. Do wspólnych działań szkoły mogą zaprosić przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym z placówek ochrony zdrowia (lekarz, ratownik medyczny), stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Harmonogram „Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych”: 

  • od 29 do 31 sierpnia 2022 r. – przekazanie szkołom materiałów edukacyjnych;
  • od 1 do 9 września 2022 r. – tydzień przygotowawczy (poinformowanie rodziców dzieci i młodzieży o zaplanowanym akcji; przygotowanie lokalnej kampanii – stoisk, festynu/pikniku na terenie szkoły;
  • od 12 do 16 września 2022 r. – przeprowadzenie akcji.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami umieszczonymi w poniższym linku oraz do udziału w akcji:

TYdzień dla profilaktyki chorób zakaźnych

Metryczka

Data publikacji 02.09.2022
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Ołdak
do góry