Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowy podręcznik dla szkół specjalnych – Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie - Szkoły promujące zdrowie -

Nawigacja

Szkoły promujące zdrowie

Nowy podręcznik dla szkół specjalnych – Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie

Podręcznik dla szkół specjalnych – Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie, został wydany w odpowiedzi na potrzebę przygotowania procedury autoewaluacji dostosowanej do specyfiki szkół specjalnych, chcących realizować program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ).

Publikacja adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli szkół specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia i członków szkolnego zespołu promocji zdrowia oraz osób wspierających działania w zakresie promocji zdrowia.

Podręcznik składa się z dwóch części i Aneksu:

  • W części pierwszej przedstawiono koncepcję promocji zdrowia i SzPZ, model i standardy szkoły specjalnej promującej zdrowie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz cechy takiej szkoły, jako terenu działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia;
  • część druga zawiera narzędzia do autoewaluacji w szkole specjalnej promującej zdrowie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Zamieszczono wszystkie formularze i kwestionariusze badań oraz szczegółowe instrukcje i materiały pomocnicze;
  • w Aneksie zamieszczono: słownik podstawowych terminów, wartości i filary SzPZ przyjęte w sieci SHE (ang. Schools for Health in Europe), materiały pomocnicze dla nauczycieli na temat praktykowania przez uczniów wybranych zachowań prozdrowotnych oraz scenariusz zajęć dotyczących dbałości o zdrowie dla pracowników i rodziców uczniów.

Zamieszczone w podręczniku informacje pomagają zrozumieć istotę koncepcji SzPZ, zasady jej tworzenia, rozwoju oraz odrębności w stosunku do tradycyjnych programów edukacji zdrowotnej i programów profilaktycznych.

Metryczka

Data publikacji 18.09.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiał ORE
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Ołdak
do góry