Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2016 r.- pismo do Dyrektorów - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2016 r.- pismo do Dyrektorów

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w SIO 3.20.

                                                                                                                                                                                             Warszawa, 16 marca 2016 r.

 

 

 

ZIN.534.4.2.2016.TW

Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych

województwa mazowieckiego

 

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w  SIO  3.20 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Przypominam, że szkoły i placówki oświatowe, przekazują do 5 kwietnia 2016 r. bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji, a w związku z tym dokonują odbioru i scalenia plików wynikowych w systemie SIO.

Proszę pamiętać że w tabeli  I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2016 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

Prosimy również o aktualizoawanie adresów e-mail w systemie informacji oświatowej.

 

                                                                                                                              z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

                                                                                                                                                              -//-

                                                                                                                                               Andrzej Kulmatycki

                                                                                                                                                Dyrektor Wydziału

                                                                                                                                             Zarządzania Informacją 

Metryczka

Data publikacji 16.03.2016
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Tomasz Wojtan
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry