Moje skróty

Schowek

Pokaż (8)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o przekazywaniu danych do nowego SIO w styczniu 2016 r. - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina o przekazywaniu danych do nowego SIO w styczniu 2016 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie przypomina o potrzebie przekazania danych do nowego SIO.

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

 

Uprzejmie przypominamy o potrzebie przekazywania danych do nowego SIO. Poniżej wymieniamy podstawowe obowiązki dotyczące przekazywania danych, które powinny być realizowane w styczniu.

W związku z zakończeniem roku kalendarzowego należy przekazać informacje wykazywane w module „Dane zbiorcze”.

Do 7 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy:

  • Dane dziedzinowe dotyczące kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz z pochodnymi,
  • W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów, dane dziedzinowe o wysokości wynagrodzenia osób wykonujących zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie, dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia,
  • W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzonych przez ministrów: dane dziedzinowe o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych przypadającego na 1 etat.

Do 10 stycznia wg stanu na 31 grudnia:

  • Dane dziedzinowe dotyczące wyposażenia szkoły i placówki oświatowej,
  • W przypadku szkół, dane dziedzinowe dotyczące korzystających z biblioteki szkolnej według kategorii korzystających.

Do 10 stycznia:

  • Dane dziedzinowe dotyczące pracowników niebędących nauczycielami – stan na koniec IV kwartału,
  • W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów - dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych – stan na koniec IV kwartału,
  • W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy inne niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie - dane dotyczące wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych,  stan za poprzedni rok kalendarzowy.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139, poz. 814, z późn. zm.), dane dotyczące bazy materialnej szkół
i placówek systemu oświaty w systemie informacji oświatowej nie są już gromadzone w tzw. „starym SIO".

Oznacza to, że wszystkie dane dotyczące nieruchomości gruntowych, pomieszczeń szkolnych (takich jak: sale lekcyjne, pracownie, sale gimnastyczne, baseny, kuchnie i stołówki), wyposażenia szkół
i placówek, w tym m.in. komputerów, gromadzone są wyłącznie w „nowym SIO".

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o weryfikację aktualności dotychczas wprowadzonych danych dotyczących pomieszczeń oraz powierzchni gruntów i obiektów budowlanych. Natomiast dane wypełniane w kafelkach „Wyposażenie”, „Komputery” i „Biblioteka” dla każdego roku trzeba wprowadzić od nowa.

 

Jednocześnie informujemy, że instrukcja dotycząca wprowadzania danych dostępna jest pod adresem:

Przypominamy również, że harmonogram przekazywania danych w aplikacji nowego SIO można odnaleźć w „Strefie dla zalogowanych” (https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/), zakładka „Terminy”.

 

Z poważaniem,

Zespół SIO

 

Metryczka

Data publikacji 22.12.2015
Data modyfikacji 16.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
MEN
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry