Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wypełnianie danych w SIO na nowy rok szkolny 2021/2022 - SIO -

Nawigacja

Wypełnianie danych w SIO na nowy rok szkolny 2021/2022

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

uprzejmie informujemy, że prace konserwacyjne systemu informacji oświatowej zostały zakończone.

W związku z powyższym można już wypełniać dane na bieżący rok szkolny 2021/2022 o uczniach, wychowankach i nauczycielach szkół i placówek oświatowych.

System informacji oświatowej (SIO) jest głównym źródłem danych do prowadzenia polityki oświatowej państwa. Na podstawie danych przekazanych w SIO, Ministerstwo Edukacji i Nauki naliczy m.in. wstępne oraz ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 dla jednostek samorządu terytorialnego. Naliczona kwota będzie w sposób bezpośredni zależeć od jakości i kompletności danych w SIO.

Przypominamy, że: 

  • nauczyciele zarejestrowani powinni mieć wykazany tygodniowy wymiar zajęć, obowiązki i wpisany stopień awansu zawodowego,
  • uczniowie powinni mieć wypełnione wszystkie dane dziedzinowe, takie jak orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju, informację o korzystaniu z indywidualnego nauczania, informację o korzystaniu z internatu.

W Strefie Pracownika SIO na rok szkolny 2021/2022, w sekcji Raporty/Raporty SIO2 rok 2021/2022 udostępniane są raporty, które umożliwiają monitorowanie stanu wypełnienia danych w SIO. Raporty są aktualizowane codziennie.

Ponadto informujemy, że

  • na stronie https://cie.gov.pl/aktualnosci/znajdują się informacje o zmianach wprowadzonych w Systemie Informacji Oświatowej;
  • na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/ znajdują się:
  • instrukcje techniczne, 
  • instrukcje merytoryczne, 
  • filmy instruktażowe (pokazujące krok po kroku wprowadzanie danych do nowego SIO), 
  • odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie m. in. wprowadzanie danych dotyczących uczniów i nauczycieli. 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z tymi materiałami w razie wątpliwości podczas wypełniania danych. Znajdą tam Państwo odpowiedzi na większość pytań.

W przypadkach niestandardowych, prosimy o

  • kontakt z pracownikiem właściwego terytorialnie kuratorium oświaty - wykaz pracowników kuratoriów oświaty udzielających wyjaśnień w sprawie SIO znajduje się na stronie https://cie.gov.pl/ w zakładce Kontakty oraz na stronach kuratoriów;
  • skierowanie pytania drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza w Strefie Pracownika SIO lub formularza zamieszczonego na stronie https://pomocsio.men.gov.pl/ .

W celu przyspieszenia otrzymania odpowiedzi prosimy o nieprzekazywanie tych samych zapytań wielokrotnie różnymi drogami np. za pomocą formularza, emaila do Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym i przez ePUAP. Komplikuje to i wydłuża proces udzielenia odpowiedzi.

Prosimy o terminowe i zgodne ze stanem faktycznym przekazywanie danych do SIO. 

Terminowe i rzetelne przekazywanie danych do SIO jest obowiązkiem wynikającym wprost z ustawy. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o systemie informacji oświatowej kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje danych do bazy danych SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny. Orzekanie następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1120, 1123, 1556 i 1694).

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół SIO

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.09.2021
Data modyfikacji 07.09.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
materiały MEiN
Osoba udostępniająca informację:
Anna Miklas
do góry