Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Wstępne raporty subwencyjne - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wstępne raporty subwencyjne

Szanowni Państwo,

w strefie dla zalogowanych/ strefie pracownika systemu informacji oświatowej zostały udostępnione wstępne raporty subwencyjne. Mają one jedynie charakter pomocniczy przy weryfikacji danych do naliczania subwencji na rok 2020.

NIE NALEŻY POTWIERDZAĆ POPRAWNOŚCI LUB JEJ BRAKU DO MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ.

Weryfikacja ostatecznych danych subwencyjnych na rok 2020 nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1942). O szczegółach procesu potwierdzania danych do subwencji będą Państwo poinformowani w terminie późniejszym.

Link do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12326600

Opis wag do subwencji na 2020 r.

 

Metryczka

Data publikacji 13.11.2019
Data modyfikacji 19.02.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały CIE
Osoba udostępniająca informację:
Bartosz Maciołek
do góry