Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej – zasady udostępniania danych - SIO -

Nawigacja

System Informacji Oświatowej – zasady udostępniania danych

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pojawiła się informacja na temat zasad udostępniania danych z Systemu Informacji Oświatowej.

Powszechnie dostępne zestawienia statystyczne z bazy danych SIO są publikowane na stronach:

1. Centrum Informatycznego Edukacji

2. Portalu Otwarte Dane (serwis prowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji; należy wybrać filtr: dostawca danych – Ministerstwo Edukacji Narodowej)

3. Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego (po wybraniu dziedziny: szkolnictwo)

Indywidualne raporty na zamówienie – bezpłatnie

Szkoły i placówki oświatowe, inne jednostki wykonujące zadania z zakresu oświaty, organy administracji rządowej, w zakresie wykonywanych zadań, ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, których przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Główny Urząd Statystyczny mogą pozyskiwać z bazy danych SIO raporty nieodpłatnie.
 
Raporty indywidualne na zamówienie innych podmiotów – odpłatne

Podstawą zróżnicowania opłaty jest pracochłonność oraz stopień skomplikowania zależny od zakresu udostępnianych danych, złożoności zamówienia oraz wymagań technicznych niezbędnych do jego realizacji.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Metryczka

Data publikacji 18.10.2019
Data modyfikacji 04.03.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materialy Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry