Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowe SIO. Pismo MEN w sprawie obowiązku przypisania uczniów do oddziałów w nowym roku szkolnym 2018/2019 - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe SIO. Pismo MEN w sprawie obowiązku przypisania uczniów do oddziałów w nowym roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo
Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje w załączeniu pismo Pani Minister Anny Zalewskiej w sprawie nowego systemu informacji oświatowej (nowe SIO) oraz przypomina o obowiązku przypisania wszystkich uczniów do odpowiednich oddziałów w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, tj. nowym SIO.

Planowane jest porównanie liczby zarejestrowanych i przypisanych do odpowiednich oddziałów uczniów w nowym SIO z danymi, które zostaną wykazane według stanu na dzień 30 września 2018 r. w starym SIO w zakresie liczby uczniów przyjętych do wyliczenia subwencji oświatowej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy, aby niezwłocznie wszystkie szkoły zarejestrowały w nowym SIO wszystkich uczniów oraz przypisali ich do odpowiednich oddziałów na bieżący rok szkolny 2018/2019. Uczniów można przypisywać do odpowiednich oddziałów podstawowych lub odpowiednich oddziałów dodatkowych.

Jednocześnie MEN informuje, że w Strefie dla zalogowanych są dostępne raporty z nowego SIO, które prezentują liczbę uczniów według oddziałów i klas. Mogą być one pomocne przy analizie kompletności danych. Raporty są aktualizowane codziennie.

Przypomina również o możliwości grupowego zakończenia przypisania uczniów do oddziału, a także grupowego przypisania uczniów do oddziału podstawowego. Odpowiednie instrukcje są dostępne pod adresem https://pomocsio.men.gov.pl/ w zakładce „Instrukcje techniczne”/„Uczniowie”. Analogiczne filmy instruktażowe zostały zamieszczone pod powyższym adresem w zakładce „Filmy instruktażowe”/”Uczniowie”.”

Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi oraz mobilizację podległych Państwu Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, aby w nowym SIO zostały uzupełnione dane, o których mowa powyżej.

Metryczka

Data publikacji 04.10.2018
Data modyfikacji 19.02.2021
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry