Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2018 r.- pismo do JST - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2018 r.- pismo do JST

logo MKO
Warszawa, 27 września 2018 r.
 
IPR.534.2.4.2018.TW

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałek Województwa Mazowieckiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2018 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. „starym SIO”. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. „starym SIO” wersja 3.25 oraz „Instrukcję wprowadzania
i przekazywania danych".

Proszę również o aktualizowanie adresów e-mail w systemie informacji oświatowej.

Jednocześnie przypominam, że System Informacji Oświatowej funkcjonuje „dwutorowo” w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na dzień 30 września  2018 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych

 

 

szkoły i placówki oświatowe, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli

jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

 

 

 

 

3 października 2018 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność

Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
 
 
 
 
kolegia pracowników służb społecznych

 

 

odpowiednie jednostki
samorządu terytorialnego
 
 
 
15 października 2018 r.

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

jednostki samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie kurator oświaty

 

17 października 2018 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

kuratorzy oświaty

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

26 października 2018 r.

 

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jednostki samorządu terytorialnego (np. szkoła podstawowa-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych szkoły podstawowej została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

W Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Delegaturach, zostały wyznaczone osoby do kontaktu w zakresie SIO:

Jednostka organizacyjna Osoba Adres e-mail Kier Telefon
Wydział Informacji i Programów Rządowych

Tomasz Wojtan

22
551-24-00 w. 2021
Wydział Informacji i Programów Rządowych

Bartosz Maciołek

22
551-24-00 w. 2023
Delegatura Siedlce Tomasz Pachecki sio.siedlce@kuratorium.waw.pl 25 632 60 00 w.116
Delegatura Płock Jakub Stasiak sio.plock@kuratorium.waw.pl 24 262-64-50 w.108
Delegatura Ciechanów Grzegorz Tyburski sio.ciechanow@kuratorium.waw.pl 23 672-44-71/73 w.10
Delegatura Ostrołęka

Ireneusz Ciak

sio.ostroleka@kuratorium.waw.pl 29 760-42-91/93 w.101
Delegatura Radom Rafał Błędowski sio.radom@kuratorium.waw.pl 48 362-08-12

Z poważaniem,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Aldona Lodzińska

p.o. Dyrektor Wydziału

Informacji i Programów Rządowych

 

 

Metryczka

Data publikacji 01.10.2018
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aldona Lodzińska
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry