Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2018 r.- pismo do JST - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2018 r.- pismo do JST

13.03.2018

logo MKO
Warszawa, 13 marca 2018 r.
 
ZIN.534.3.1.2016.TW

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,
Starostowie Powiatów,
Marszałek Województwa Mazowieckiego

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 31 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 31 marca 2018 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.24 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 31 marca  2018 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych Termin przekazania baz danych oświatowych
 
szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli
jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
 

 

 

5 kwietnia 2018 r.

minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
jednostki samorządu terytorialnego właściwy terytorialnie kurator oświaty

 

19 kwietnia 2018 r.

ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
kuratorzy oświaty
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
30 kwietnia 2018 r.

W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. szkoła podstawowa-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych szkoły podstawowej została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Dla usprawnienia komunikacji i przesyłania danych wydzielone zostały, dla potrzeb SIO, adresy e-mail w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Delegaturach, obsługiwane przez odpowiedzialne osoby:

Jednostka organizacyjna Osoba Adres e-mail Kier Telefon
Wydział Zarządzania Informacją

Tomasz Wojtan

22
551-24-00 w. 2021
Delegatura Siedlce
Tomasz Pachecki
25
632 60 00
Delegatura Płock

Jakub Stasiak

sio.plock@kuratorium.waw.pl 24 262-65-35; 262-02-02
Delegatura Ciechanów Grzegorz Tyburski sio.ciechanow@kuratorium.waw.pl 23 672-44-71
Delegatura Ostrołęka

Ireneusz Ciak

sio.ostroleka@kuratorium.waw.pl 29 760-42-9
Delegatura Radom Rafał Błędowski sio.radom@kuratorium.waw.pl 48 362-08-12

 

Z poważaniem,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Andrzej Kulmatycki

Dyrektor Wydziału

Zarządzania Informacją

 

 

Metryczka

Data publikacji 13.03.2018
Data modyfikacji 15.01.2020
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry