Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przekazywanie danych dotyczących wyposażenia szkół i placówek oświatowych - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przekazywanie danych dotyczących wyposażenia szkół i placówek oświatowych

Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie weryfikacji danych dotyczących wyposażenia szkół i placówek.

 Przekazywanie danych dotyczących wyposażenia szkół i placówek oświatowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w nawiązaniu do komunikatu z dnia 13 października br. uprzejmie przypominamy, że od 22 grudnia będziemy weryfikować stopień przesłania do bazy danych SIO danych dotyczących wyposażenia szkół i placówek. Dane te należy przekazać do dnia 10 stycznia każdego roku kalendarzowego według stanu na dzień 31 grudnia. Oznacza to, że w tym roku szklonym (2014/2015) przekazujecie Państwo dane do 10 stycznia 2015 r., wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

W celu ułatwienia Państwu wprowadzenia danych do lokalnej bazy, a następnie przesłania ich do bazy danych SIO, poniżej znajdą Państwo krótkie omówienie każdej z kategorii danych obejmujących wyposażenie szkół i placówek oświatowych. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją merytoryczną do instrukcji użytkownika aplikacji modernizowanego SIO - Dane zbiorcze.

 

Dane te przekazują wszystkie szkoły i placówki oświatowe – zarówno publiczne, jak i niepubliczne. W przypadku placówek, w skład których wchodzą szkoły (SOSW, MOW, MOS, CKP, CKU itp.) oraz zespołów szkół i placówek dane te są przekazywane jako dane wspólne dla placówki/zespołu i jednostek wchodzących w ich skład. Aby wprowadzić ww. dane należy, po zalogowaniu się do programu wybrać kafelek Dane zbiorcze (prawy górny róg), a następnie na liście operacji wskazać pozycję: Warunki dydaktyczne, materialne i finansowe. Dane wprowadzamy w trzech miejscach (kafelkach):

1.       Wyposażenie

2.       Komputery

3.       Biblioteka

 

Ad. 1 Wyposażenie

 

Należy kliknąć w kafelek Wyposażenie – na następnym ekranie wyświetlą się trzy tabele:

·         Urządzenia rekreacyjno-sportowe

·         Pomoce dydaktyczne

·         Sprzęt diagnostyczny

Wprowadzanym daną kategorię (rodzaj) oraz liczbę sztuk posiadanego przez szkołę wyposażenia tego rodzaju np.: rodzaj pomocy dydaktycznych – tablice interaktywne, liczba – 10; oznacza to, że szkoła/placówka/zespół dysponuje na dzień 31 grudnia 10 tablicami interaktywnymi.

 

Jeżeli dana szkoła/placówka/zespół nie posiada danego rodzaju wyposażenia – nie należy dodawać tego rodzaju do danej tabeli. Być może cała tabela pozostanie niewypełniona, jeżeli w szkole nie ma tego typu wyposażenia (np. nie każda szkoła czy placówka posiada sprzęt diagnostyczny). Należy pamiętać, że w tabeli nie ma możliwości wpisania wartości „0” – brak wpisu oznacza właśnie, że nie posiadamy danego rodzaju wyposażenia w naszej szkole.

 

Na koniec należy zaznaczyć zakres dostosowania budynków i terenów szkoły/placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowite dostosowanie budynku oznacza możliwość swobodnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w szkole lub placówce, a nie np. fakt dostosowania wszystkich toalet do potrzeb tych osób.

 

Więcej informacji na temat wprowadzania tych danych znajdą Państwo w instrukcji s. 13-18.

 

Ad. 2 Komputery

 

Po kliknięciu na kafelek Komputery wyświetlane są dwie tabele: Dane dotyczące komputerów oraz Technologia łączy internetowych. Do pierwszej tabeli wprowadzamy liczebności posiadanych przez szkołę/placówkę/zespół komputerów w podziale na odpowiednie kategorie. 2 i 3 wiersz zawierają się w wierszu 1. Poza komputerami w bibliotece i komputerami dostępnymi dla uczniów, w szkole mogą być wykorzystywane do celów dydaktycznych inne komputery np. komputery w pokoju nauczycielskim – te ujmujemy jedynie w wierszu 1 (Wykorzystywane do celów dydaktycznych).

Ponadto wykazujemy liczbę komputerów wykorzystywanych do innych niż dydaktyka celów (np. komputer w sekretariacie).

 

Druga tabela opisuje użytkowane przez szkołę łącza internetowe. Aby dodać typ łącza (technologia łącza internetowego) należy rozwinąć listę w okienku Rodzaj dostępu, wybrać ten, który chcemy dodać, następnie wybrać przepustowość łącza, również klikając w okienku – tym razem wybierając odpowiednią przepustowość łącza. W przypadku gdy w danej szkole jest więcej niż jedno łącze internetowe wprowadzamy wszystkie posiadane (dzierżawione) przez szkołę/placówkę łącza.

 

Więcej informacji na temat wprowadzania tych danych znajdą Państwo w instrukcji s. 18-20.

 

Ad. 3 Biblioteka

 

W ramach tych danych przekazać należy dane o wyposażeniu biblioteki szkolnej (liczbę woluminów różnego typu posiadanych przez bibliotekę oraz dane o użytkownikach biblioteki szkolnej). Ponadto należy przekazać dane o liczbie korzystających z biblioteki szkolnej. Aby to zrobić wybieramy kategorię wiekową oraz liczbę osób, które wypożyczyły co najmniej jedną książkę w okresie sprawozdawczym (czyli w ciągu ostatniego roku kalendarzowego).

Więcej informacji na temat wprowadzania tych danych znajdą Państwo w instrukcji s. 20-21.

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o zgłaszanie ich poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na portalu SIO. W kategorii pytania należy wybrać opcję „dane zbiorcze”.

 

Z poważaniem,

Zespół SIO

Metryczka

24.12.2014
Data publikacji 24.12.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry