Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2014 r. - pismo do Dyrektorów - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2014 r. - pismo do Dyrektorów

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.17 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

Warszawa,  30 września 2014 r.

 

ZIN.534.49.2014.MS


Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych

województwa mazowieckiegodotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według
stanu na 30 września 2014 r.


Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.17 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych'.

Przypominam, że szkoły i placówki oświatowe, przekazują do 3 października 2014 r. bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji, a w związku z tym dokonują odbioru i scalenia plików wynikowych w systemie SIO.

W obecnej edycji Systemu Informacji Oświatowej (wrzesień 2014 roku - wersja 3.17) w tabeli  I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

Na stronie http://cie.men.gov.pl/index.php/sio-aktualnosci.html znajdują się dwa ważne komunikaty:

  • w sprawie nowych kategorii pracowników niepedagogicznych w szkołach według stanu na 30 września 2014 r.
  • w sprawie rozliczania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego według stanu na 30 września 2014 r.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2014 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO'.

 

Z poważaniem

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Andrzej Kulmatycki

Dyrektor Wydziału

Zarządzania Informacją

Metryczka

30.09.2014
Data publikacji 30.09.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry