Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2014 r. - pismo do Dyrektorów - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 10 września 2014 r. - pismo do Dyrektorów

Przypominam, że szkoły i placówki oświatowe, przekazują do 15 września 2014 r. bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji, a w związku z tym dokonują odbioru i scalenia plików wynikowych w systemie SIO.

Warszawa, 4 września 2014 r.

 

 

 

ZIN.534.42.2014.MS

Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych

województwa mazowieckiego


dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według
stanu na 10 września 2014 r.

 

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2014 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.17 oraz „Instrukcję wprowadzania danych".

Przypominam, że szkoły i placówki oświatowe, przekazują do 15 września 2014 r. bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji, a w związku z tym dokonują odbioru i scalenia plików wynikowych w systemie SIO.

W obecnej edycji Systemu Informacji Oświatowej (wrzesień 2014 roku - wersja 3.17) w tabeli I1. Identyfikacja dodany został nr RSPO, celem ułatwienia porównywania danych z SIO1 i SIO2. Wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty, którym nadano ten numer powinny go wpisać w wierszu 4 tabeli I1.

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2014 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

/-/

Andrzej Kulmatycki

Dyrektor Wydziału Zarządzania Informacją

Metryczka

04.09.2014
Data publikacji 04.09.2014
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry