Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2013 r. - pismo do Dyrektorów Szkół i Placówek - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2013 r. - pismo do Dyrektorów Szkół i Placówek

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.15 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

Warszawa, 5 września 2013 r.

ZIN.534.53.2013.MS

Dyrektorzy

szkół i placówek oświatowych

województwa mazowieckiego


dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2013 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2013 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO 3.15 oraz „Instrukcję wprowadzania danych'.

Przypominam, że szkoły i placówki oświatowe, przekazują do 3 października 2013 r. bazy danych oświatowych do jednostki samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym lub wpisującym do ewidencji, a w związku z tym dokonują odbioru i scalenia plików wynikowych w systemie SIO.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że w 2013 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. nowym SIO. Na bieżąco rozwijana jest aplikacja nowego SIO, do której należy wprowadzać dane w miarę udostępniania funkcjonalności. (Informacje o udostępnieniu kolejnych funkcjonalności będą publikowane na stronie www.sio.men.gov.pl dedykowanej nowemu SIO).

Z poważaniem
z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Mariusz Dobijański
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

05.09.2013
Data publikacji 05.09.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry