Moje skróty

Schowek

Pokaż (14)

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Weryfikacja poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Weryfikacja poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych

W trakcie przeprowadzania kontroli planowych w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych stwierdzono niezgodności między stanem faktycznym, a danymi wprowadzonymi do Systemu Informacji Oświatowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w danych zawartych w bazie SIO szkoła/placówka powinna niezwłocznie je usunąć w trybie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej.

Warszawa, dnia 06 lutego 2013 r.


ZIN.534.26.2013.MSzPaństwo Dyrektorzy

publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych województwa mazowieckiego


 

 

Szanowni Państwo,

w trakcie przeprowadzania kontroli planowych w zakresie organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych stwierdzono niezgodności między stanem faktycznym, a danymi wprowadzonymi do Systemu Informacji Oświatowej.

W związku z powyższym proszę Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej i niezwłoczne usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w trybie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej.

 


Z poważaniem

 

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Mariusz Dobijański

/-/

Mazowiecki Wicekurator Oświaty
 

Metryczka

06.02.2013
Data publikacji 06.02.2013
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Szmulik
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Szmulik
do góry