Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej a usługi firm prywatnych - uwaga dyrektorzy szkół i placówek! - SIO -

Nawigacja

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

System Informacji Oświatowej a usługi firm prywatnych - uwaga dyrektorzy szkół i placówek!

Ministerstwo Edukacji Narodowej uzyskało informację, że pojawiają się firmy komercyjne oferujące szkołom i placówkom wpis do baz danych tworzonych przez te firmy.

Warszawa, 10 września 2012 r.

ZIN.534.6.2012.MS

Dyrektorzy

Szkół i Placówek Oświatowych

województwa mazowieckiego

 

Szanowni Państwo, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej uzyskało informację, że pojawiają się firmy komercyjne oferujące szkołom i placówkom wpis do baz danych tworzonych przez te firmy. Umieszczenie danych szkół i placówek w tych bazach może się wiązać z odpłatnością. Firmy te mogą zbierać dane szkół do celów handlowych posługując się jednocześnie nazwą „system informacji oświatowej”. Może to wprowadzać dyrektorów szkół i placówek w błąd, poprzez sugestię, że wpis do takich komercyjnych baz jest spełnianiem obowiązku zgłoszenia informacji o danej placówce przewidzianego w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (http://www.sio.men.gov.pl/images/pdf/ustawa_z_15042011_o_systemie_informacji_oswiatowej.pdf). Przypominamy, że proces rejestracji placówki w bazie danych SIO, tj. w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest realizowany NIEODPŁATNIE  przy pomocy oprogramowania udostępnionego na stronie Systemu Informacji Oświatowej www.sio.men.gov.pl w sposób opisany w ustawie oraz na stronie systemu. Inne strony internetowe zawierające w swojej nazwie – nazwę „system informacji oświatowej” lub „sio” nie są oficjalnymi stronami bazy danych tworzonej przez MEN i bardzo często odnoszą się do usług firm prywatnych pozyskujących dane szkół i placówek do własnych celów.

Ministerstwo Edukacji Narodowej prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na powyższe praktyki oraz sygnalizowanie podobnych spraw w Centrum Informatycznym Edukacji w Ministerstwie Edukacji Narodowej (modernizacja.sio@cie.men.gov.pl).    

Z poważaniem

Z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
Mariusz Dobijański
/-/
Mazowiecki Wicekurator Oświaty

Metryczka

10.09.2012
Data publikacji 10.09.2012
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Snopczyński
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Snopczyński
do góry